Coronamaatregelen op sportpark Lunia en MFA (update 10-06-2021)

In het algemeen geldt: de grenzen van de verkregen ruimte moeten niet opgezocht worden.

Voor iedereen geldt:

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • personen van 13 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit, deze vragen die je stelt zijn onderaan dit document vindbaar;
 • desinfectie staat bij ingang veld;
 • veld betreden middels kleine hekje, veld verlaten via grote hek.

Voor F- t/m A-teams geldt:

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 • Er mogen wedstrijden gespeeld worden
 • Kleedkamers en douches zijn geopend.
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn.

Voor seniorenteams geldt:

 • Er mag met maximaal 50 personen tegelijk gesport worden.
 • Wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan;
 • Kleedkamers en douches zijn geopend.
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn.

Voor kantines geldt: ECHTER IS HET MFA NIET OPEN tot aan september!!!

Sportkantines en terrassen mogen open tussen 06.00 en 22.00 uur.

 • een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht;
 • zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan;
 • zelfbediening is niet toegestaan.
 • zowel in de sportkantine als op het terras zijn maximaal 50 personen toegestaan;
 • Wees je als sportclub bewust dat het terras alleen gebruikt kan worden door mensen die ook op de sportaccommodatie mogen zijn.
 • reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht;
 • er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden;
 • Afhalen is toegestaan (to-go).

Veel gestelde vragen:

Mogen ouders naar de trainingen van kinderen komen kijken?

 • Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.

Ik rijd mijn kind naar een uitwedstrijd. Mag ik dan op de sportaccommodatie komen?

Ja, rij-ouders naar een uitwedstrijd worden aangemerkt als teambegeleiding en hebben daarom toestemming om op de sportaccommodatie te zijn. Het is de bedoeling het aantal rij-ouders zoveel mogelijk te beperken.

Mogen sporters die klaar zijn met hun training of wedstrijd blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?

Nee. Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit, mogen niet bij een andere training of wedstrijd kijken, maar wel op het terras of in de sportkantine plaatsnemen.

Is de afhaalfunctie bij de sportaccommodaties toegestaan?

De afhaalfunctie is toegestaan.

Geldt het dragen van een mondkapje ook voor buitensportaccommodaties?

Nee.

Regels in de auto

Neem bij voorkeur geen mensen van buiten uw eigen huishouden mee. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Of je wel of geen niet-medisch mondkapje draagt in de auto hangt af van de situatie:

 • wel een mondkapje: je zit met mensen in de auto uit een ander huishouden.
 • Geen mondkapje: je zit in de auto met mensen uit hetzelfde huishouden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?
Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

Hoe zit het met de contacttijd?
Van belang voor quarantaine is het zogenaamde ‘nauwe contact’, wat inhoudt dat er voor een periode langer dan 15 minuten contact binnen de anderhalve meter is geweest. Bijvoorbeeld in een dug-out of met teveel mensen in een kleedkamer.

Hoe om te gaan met klachten?
Hier is het reguliere overheidsbeleid van toepassing, bij klachten blijf je thuis etcetera. Kinderen jonger dan 13 jaar, bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) thuis blijven. Kortom dan niet trainen en geen wedstrijd spelen.

Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden?
Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

Wat als iemand negatief getest wordt?
Is de uitslag van de test die iemand gedaan heeft negatief? Dan vervalt in lijn met beleid van de rijksoverheid de thuisquarantaine. Krijgt iemand opnieuw klachten die lijken op corona of worden de klachten erger? Blijf dan thuis en laat je opnieuw testen.

Hoe moet ik om gaan met de verplichte gezondheidscheck?
In principe hoeft de vraag alleen gesteld te worden voorafgaand aan de training/wedstrijd.

Het advies is om deze check niet als data op te slaan in verband met privacy. Wanneer er geen klachten zijn is er niets aan de hand. Meer informatie vind je op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/gezondheidscheck

Wie is er bij mijn vereniging verantwoordelijk voor het handhaven van de anderhalve meterregel?
In eerste instantie ben je er als vereniging voor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op je accommodatie. Wijs hiervoor een ‘corona-coördinator’ aan, die geldt als aanspreekpunt en die mensen erop kan wijzen wanneer zij de anderhalve meter afstand niet goed in acht nemen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de (wettelijke) controle op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij je vereniging, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de vereniging te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

Mogen we livestreams organiseren?
Het antwoord is ja, met wel aandacht voor de nodige randvoorwaarden. Marxman Advocaten, onze juridische partner, heeft een toelichting geschreven over de (on)mogelijkheden van livestreaming bij wedstrijden. Deze is op de website van Marxman te vinden

Hoe kunnen we livestreams organiseren?
De samenwerkende livestream-crews hebben een toelichting geschreven hoe dit eenvoudig te realiseren, deze is op onze website (knkv) te vinden.

Omgaan met besmettingen

We gaan er als club te alle tijde vanuit dat een aanwezige speler gezond is, omdat hij/zij anders niet aanwezig zou zijn conform de basisrichtlijnen.

Als iemand van een vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. Volgens de nieuwste richtlijnen van de overheid en GGD is het niet noodzakelijk om als team in quarantaine te gaan als later blijkt dat één of meerdere (tegen)spelers besmet zijn met het coronavirus. Over het algemeen verblijven spelers en scheidsrechters tijdens een wedstrijd veel minder dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een speler en worden ze door de GGD daarom gezien als ‘overige niet nauwe contacten’. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD wel het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

Indien iemand positief test gaan we er vanuit dat de GGD contact opneemt met de vereniging en/of betrokken spelers wanneer zij dit nodig achten. Geef dit echter zelf ook even aan bij de trainer/coach, zodat mocht er nog iemand zijn met lichte klachten ze dit wel weten en kunnen gaan testen. Zo voorkomen we verdere verspreiding.

Indien men na een positieve test de quarantaine periode heeft “uitgezeten” en minimaal 24 uur klachtenvrij is, mag men weer deelnemen aan de trainingen. Volg hierin zeker ook het advies van de GGD op, dus mocht dit anders zijn, dan graag hun advies ter harte nemen en je coach/trainer hier indien nodig van op de hoogte brengen.

We zullen er met zijn allen zoveel mogelijk aan doen om een veilig en gezond sportklimaat te creëren. We rekenen op ieders medewerking, neem je eigen verantwoordelijkheid! Durf elkaar aan te spreken als men zich niet aan de regels houdt.

Veel sportplezier gewenst en blijf vooral gezond!

Kijk voor meer informatie op https://www.knkv.nl/faqcorona

Vragen gezondheidscheck

1. Heeft u de afgelopen 24 uur last gehad van de volgende klachten?

 • verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);
 • hoest;
 • benauwdheid;
 • verhoging (tot 38 graden Celsius);
 • koorts (boven 38 graden Celsius);
 • reuk- en of smaakverlies.

2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts?

3. Heeft u op dit moment een huisgenoot met benauwdheidsklachten?

4. Heeft u het coronavirus gehad?

 • Is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld met een test?

5. Heeft u een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus?

 • En heeft u in de afgelopen 10 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

6. Bent u in quarantaine omdat u:

 • direct contact had met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
 • u korter dan 10 dagen geleden uit een land/regio met code oranje of rood kwam?