Opnieuw legionella aangetroffen in MFA

Bij de jaarlijkse controle op Legionella is wederom een te hoge concentratie Legionella aangetroffen. Begin van het jaar was dit ook het geval. Om besmetting in de toekomst te voorkomen zijn destijds uitgebreide maatregelen genomen en beheersmaatregelen getroffen.

Naar nu blijkt is dit niet afdoende geweest. Het MFA bestuur heeft deskundigen ingeschakeld om de ontstane situatie te beoordelen. Ook deze deskundigen zijn verrast. Uiteraard wordt er op dit moment hard gezocht naar een oorzaak en verklaring. Het betekent dat we jullie als gebruiker vragen geen gebruik te maken van de douches. Voor de duidelijkheid, Legionella vormt alleen een gevaar bij het inademen van de bacterie. Dat kan wanneer kleine druppels water worden ingeademd, bijvoorbeeld bij het douchen. Willen jullie meer informatie over Legionella, dan geven de volgende 2 websites nadere info. https://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Legionella   https://www.stichtingveteranenziekte.nl/over-legionella/42-vragen   Bestuur MFA