Aanmelden 52e Lintjo Rabobankserie 2019

Op Hemelvaartsdag 30 mei a.s. wordt voor de 52e keer het traditionele Lintjo Rabobankserie gehouden. Het korfbaltoernooi vindt plaats op Sportpark Lunia te Oldeberkoop.
Dit korfbaltoernooi is één van de grootste in onze regio. Dat het een goed georganiseerd toernooi is, blijkt uit het aantal verenigingen dat elk jaar weer naar Oldeberkoop komt. Voor veel verenigingen is dit een jaarlijks dagje uit. Het toernooi is voor de jongste korfballers tot de oudste korfballers geschikt. Zowel wedstrijdteams als ook recreatieve teams zijn welkom.

Ook zogenaamde reünieteams (oud-korfballers van een vereniging of familie- en vriendengroepen, etc) zijn op onze serie van harte welkom. Het toernooi is hier erg geschikt voor.

Het vinden van voldoende scheidsrechters is één van de grootste klussen bij de organisatie van dit toernooi. Wij vragen daarom u medewerking om zoveel mogelijk (jeugd)-scheidsrechters op te geven. De organisatie zal ervoor zorgen dat er niet tegelijkertijd gefloten en gespeeld hoeft te worden. Daarnaast wordt er altijd goed gezorgd voor de scheidsrechters tijdens het toernooi. Want… zonder scheidsrechters, geen korfbaltoernooi.

Wilt u teams of scheidsrechters aanmelden? Dat kan via het inschrijfformulier op onze website.
Dit formulier moet uiterlijk 5 april 2019 in ons bezit zijn. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,- per team (s.v.p. z.s.m. overmaken op NL05 RABO 0150 6223 41 t.n.v. KV Lintjo Oldeberkoop).
Uiteraard bent u ook van harte welkom bij onze traditionele barbecue na afloop van het toernooi.