Coronamaatregelen update op sportpark Lunia & gebruik MFA

Update protocol 9-3-2021

In het algemeen geldt: de grenzen van de verkregen ruimte moeten niet opgezocht worden.

Voor iedereen geldt:

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts
  en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • personen van 13 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit, deze vragen die je stelt zijn onderaan dit document vindbaar;
 • desinfectie staat bij ingang veld;
 • veld betreden middels kleine hekje, veld verlaten via grote hek.

Voor teams en trainingsgroepen tot en met 26 jaar geldt:

 • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht
 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de
  sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Kleedkamers en kantines zijn gesloten;
 • Competities en wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan.

Voor spelers van 27 jaar en ouder geldt:

 • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht
 • Er mag in viertallen gesport worden. De groepjes van max. 4 personen mogen gedurende de
  training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen deze sporters is
  tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter
  te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven mag een trainer
  van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden.
  Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet.
 • De viertallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes (evt. hesjes)
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten.

Is er voor een enkele 27-jarige een uitzondering om toch mee te mogen trainen met het eigen
team waarin bijna iedereen jonger is?

 • Nee, iedereen die 27 jaar is op moment van de training mag niet mee doen. De overheid
  heeft hier een strikte regelgeving gekozen.

Geldt de avondklok ook voor de sport?

 • De avondklok geldt ook voor de sport

Geldt het dragen van een mondkapje ook voor buitensportaccommodaties?

 • Nee.

Mogen ouders naar de trainingen van kinderen komen kijken?

 • Nee. Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan,
  zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer
  toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.
  Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere,
  bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.

Omgaan met besmettingen
We gaan er als club te alle tijde vanuit dat een aanwezige speler gezond is, omdat hij/zij anders niet
aanwezig zou zijn conform de basisrichtlijnen.
Als iemand van een vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment
geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt
die de GGD hem/haar oplegt. Volgens de nieuwste richtlijnen van de overheid en GGD is het niet
noodzakelijk om als team in quarantaine te gaan als later blijkt dat één of meerdere (tegen)spelers
besmet zijn met het coronavirus. Over het algemeen verblijven spelers en scheidsrechters tijdens een
wedstrijd veel minder dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een speler en worden ze door de GGD
daarom gezien als ‘overige niet nauwe contacten’. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek.
Wanneer de GGD wel het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan is het
dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je
vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

Indien iemand positief test gaan we er vanuit dat de GGD contact opneemt met de vereniging en/of
betrokken spelers wanneer zij dit nodig achten. Geef dit echter zelf ook even aan bij de trainer/coach,
zodat mocht er nog iemand zijn met lichte klachten ze dit wel weten en kunnen gaan testen. Zo
voorkomen we verdere verspreiding.

Indien men na een positieve test de quarantaine periode heeft “uitgezeten” en minimaal 24 uur
klachtenvrij is, mag men weer deelnemen aan de trainingen. Volg hierin zeker ook het advies van de
GGD op, dus mocht dit anders zijn, dan graag hun advies ter harte nemen en je coach/trainer hier
indien nodig van op de hoogte brengen.

We zullen er met zijn allen zoveel mogelijk aan doen om een veilig en gezond sportklimaat te creëren.
We rekenen op ieders medewerking, neem je eigen verantwoordelijkheid! Durf elkaar aan te spreken
als men zich niet aan de regels houdt.

Veel sportplezier gewenst en blijf vooral gezond!

Kijk voor meer informatie op https://www.knkv.nl/faqcorona

 

Vragen gezondheidscheck

 1. Heeft u de afgelopen 24 uur last gehad van de volgende klachten?
  • verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);
  • hoest;
  • benauwdheid;
  • verhoging (tot 38 graden Celsius);
  • koorts (boven 38 graden Celsius);
  • reuk- en of smaakverlies.
 2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts?
 3. Heeft u op dit moment een huisgenoot met benauwdheidsklachten?
 4. Heeft u het coronavirus gehad?
  • Is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld met een test?
 5. Heeft u een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus?
  • En heeft u in de afgelopen 10 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 6. Bent u in quarantaine omdat u:
  • direct contact had met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
  • u korter dan 10 dagen geleden uit een land/regio met code oranje of rood kwam?